Ziemia Ojców Naszych - MURALE


Tytuł Projektu: Ziemia Ojców Naszych - MURALE
Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Patriotyzm Jutra -Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Muzeum Historii Polski
Całkowita wartość projektu: 30 000,00 zł
Kwota dofinansowania:  27 000,00 zł
Termin realizacji Projektu: 05.2023 -11.2023 rok
Ogólny opis projektu: W zadaniu został uwzględniony kontekst historyczny, który dotyczy bohaterów historii, o których dzisiaj zarówno w szkołach jak i na co dzień się nie mówi. Warsztaty, murale oraz krótki film będzie okazją do tego, aby pamięć o bohaterach mających wpływ na naszą historię, przywrócić na stałe, wpisując ją w obraz gminy Bukowsko. Murale będące efektem zadanie oraz historia ich bohaterów, na trwałe wpiszą się w świadomość mieszkańcówe gminy Bukowsko. Dzięki temu zadanie nie będzie miało wymiar ponadczasowy.


Cel projektu:  Projekt ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski oraz lokalnej historii ziemi sanockiej, poprzez kultywowanie pamięci o doniosłych wydarzeniach i osobach ważnych dla Polski oraz dla społeczności naszej "małej ojczyzny", podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej.Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację serii warsztatów z aerografii, których efektem będzie powstanie murali na terenie gminy Bukowsko, z tematem przewodnim bohaterów, lokalnych oraz ogólnokrajowych,  którzy mieliwpływ na naszą historię i dzięki którym dzisiaj możemy kształtować patriotyczne postawy.


Zakres projektu obejmuje:

  • 3 warsztaty aerografu, podczas których uczestnicy poznają historię wybranych bohaterów
  • 3 murale (1 na przystanku) z takimi bohaterami jak: Aleksander Fredro (Sejm ustanowił 2023 RokiemAleksandra Fredry,w 2023 przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry), Jan Łożański ps. „Orzeł”, „Bokser”, „Jan Madejski” ( żołnierz ZWZ-AK, kurier Komendy Głównej ZWZ–AK, podporucznik Polskich Sił Zbrojnych), Józef Piłsudski (polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu), lub bohaterowie Powstania Styczniowego- bohaterowie lokalni (również w 2023 przypada 160-ta rocznica Powstania Styczniowego);
  • odnowiony, wyposażony przystanek (w zestaw do naprawy, pompowania rowerów - samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów), spełniający kilka roli: przystanek autobusowy, miejsce odpoczynku dla rowerzystów oraz turystów, miejsce do pierwszej pomocy, naprawy rowerów, miejsce pamięci historycznej
  • 1 dokumentacja audio-wideo z wydarzenia, rejestrująca bohaterów murali oraz historię z nimi związaną