RODO


Poliktyka prywatności Towarzystwa Przyjaciół ZiemiBukokiej w Bukowsku
 

1. Niniejsza Polityka prywatności, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, z siedzibą w Bukowsku, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018889, NIP: 6871698426, REGON: 370495495, nr kontaktowy: +48 13 46 74 015 wew. 34 , adres mailowy: tpzb@bukowsko.pl. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od Ciebie w związku z obsługą komunikacji z użytkownikami strony internetowej www.tpzb.bukowsko.pl z intencją zawarcia bądź wykonywania już zawartej umowy.
3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wymogów kontraktowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu:
1.3. Komunikacji z użytkownikami strony internetowej www.tpzb.bukowsko.pl  w intencji udzielania dodatkowych informacji o działalności odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia, w przypadku wyrażenia stosownej zgody na wysyłanie dodatkowych informacji o prowadzonych działaniach, realizowanych projektach;
2.3. Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora www.tpzb.bukowsko.pl.
3.3. Analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lub wykonaniem;
3.4. Wykonania umowy;
3.5. Przestrzegania przez Stowarzyszenie przepisów prawa;
3.6. W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Stowarzyszeniem.
4. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 3, ppkt 1 powyżej) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji o działalności Stowarzyszenie (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 3, ppkt 2 powyżej). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą w minimalnym zakresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy.
6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie odpowiedzi na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową www.tpzb.bukowsko.pl
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie „RODO” art. 6 ust.1 lit. a) „RODO” masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania.
8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
9. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników Serwisu, przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych chroniących te dane przed dostępem osób trzecich.
10. Administrator danych, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa, zobowiązany jest nie udostępniać Twoich danych osobom trzecim.
11. W związku z realizacją swoich praw i obowiązków Administrator może korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane w jego imieniu. Podmioty współpracujące w tym zakresie z Administratorem zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawnych, w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
12. Administrator danych nie odpowiada za udostępnienie Twoich danych w wypadku, gdy do udostępnienia tego doszło z Twojej winy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności na podstawie żądania uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Polityka dotycząca cookies Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz pliki podobne po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub elementy serwisów społecznościowych. Przeglądarka internetowa może zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis to: a. pliki wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, b. pliki funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać" o ustawieniach użytkownika. Możliwości wyłączenia stosowania plików cookies ustawia się w każdej przeglądarce: Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – w szczególności można całkowicie zablokować pliki cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Wykaz ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.
Więcej na temat plików cookies może dowiedzieć się m.in. pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl