Festiwal kultury w Gminie Bukowsko


Tytuł Projektu:  Festiwal Kultury w Gminie Bukowsko 2023
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Etno-Polska.Edycja 2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowe Centrum Kultury
Działanie:   działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty muzyczne, również on-line, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych
Całkowita wartość projektu: 54 736 zł
Kwota dofinansowania:  52 000  zł   
Termin realizacji Projektu: 03.2023 -10.2023 rok
Ogólny opis projektu: Zadanie pn. "Festiwal kultury w Gminie Bukowsko - 2023" dotyczy organizacji wydarzenia kulturalnego o charakterze regionalnym co pozwoli na upowszechnienie dorobku kultury i zwiększenie obecności kultury w życiu społeczeństwa oraz wpłynie pozytywnie na popularyzację zanikających elementów kultury ludowej.
Cel projektu:  Stworzenie warunków do utrwalenia i upowszechnienia regionalnej kultury ludowej charakterystycznej dla Pogórza Bukowskiego oraz zapewnienie warunków do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym społeczności lokalnej, która ma utrudniony dostęp do kultury. Projekt ma na celu także kultywowanie lokalnej tradycji, kultury i historii, aby ocalić je od zapomnienia,  a tym samym zachować istotne zasoby dziedzictwa regionu z poszanowaniem i tolerancją dla kultury i tradycji różnych grup etnicznych występujących na terenie Pogórza Bukowskiego.
Zakres projektu obejmuje:

  • organizację stoisk rękodzielniczych, na których organizowane będą warsztaty dla uczestników wydarzenia
  • organizację stoisk z jadłem regionalnym (na stoiskach degustacyjnych będzie poznać smak lokalnych, tradycyjnych potraw związanych z regionem Pogórza Bukowskiego
  • organizację występów scenicznych (przedstawienie na scenie występów związanych z lokalną, historią, kultura i tradycją, występy kapeli ludowej, gwiazdy wieczoru itp.)
  • przygotowanie scenografii nawiązującej do tradycji wsi Pogórza Bukowskiego,


Tytuł Projektu:  Festiwal Kultury w Gminie Bukowsko 2022
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Etno-Polska.Edycja 2022 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowe Centrum Kultury
Działanie:   działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty muzyczne, również on-line, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych
Całkowita wartość projektu: 59 500,00 zł
Kwota dofinansowania:  56 525,00 zł   
Termin realizacji Projektu: 03.2022 -10.2022 rok
Ogólny opis projektu: Zadanie pn. "Festiwal kultury w Gminie Bukowsko - 2022" dotyczy organizacji wydarzenia kulturalnego o charakterze regionalnym co pozwoli na upowszechnienie dorobku kultury i zwiększenie obecności kultury w życiu społeczeństwa oraz wpłynie pozytywnie na popularyzację zanikających elementów kultury ludowej.
Cel projektu:  Kultywowanie lokalnej tradycji, kultury i historii, aby ocalić je od zapomnienia a tym samym zachować istotne zasoby dziedzictwa regionu z poszanowaniem i tolerancją dla kultury i tradycji różnych grup etnicznych występujących na terenie Pogórza Bukowskiego.
Zakres projektu obejmuje:
•    organizację stoisk rękodzielniczych, na których organizowane będą warsztaty dla uczestników wydarzenia 
•    organizację stoisk z jadłem regionalnym  związanych z regionem Pogórza Bukowskiego
•    organizację występów scenicznych 
•    przygotowanie scenografii nawiązującej do tradycji wsi Pogórza Bukowskiego,
•    promocja wydarzenia wraz z opisem tradycji kultury ludowej charakterystycznej dla obszaru Pogórza Bukowskiego