Blogowa Książka


Tytuł Projektu: Blogowa Książka 2023 
Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Działanie:  Kultura Dostępna 2023
Całkowita wartość projektu: 23 675,00 zł
Kwota dofinansowania:  19 000 zł      
Termin realizacji Projektu: 04.2023 -11.2023 rok

Partnerzy: Gmina Bukowsko
Ogólny opis projektu:
Zadanie będzie służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z gminy Bukowsko. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez autorskie spotkania z autorami książek oraz blogerami książkowymi. Zadanie niekomercyjne, uwzględniające nieodpłatne uczestnictwo dla różnych grup społecznych.
Cel projektu:  Ułatwienie dostępu do kultury, dotarcie do szerokiego grona odbiorców i sprzyjanie integracji społecznej w gminie Bukowsko.
Projekt dotyczy: Spotkania z twórcami, prelegentami, autorami książek i blogów czytelniczych, wsparte cateringiem, oraz mini wystawą nawiązującą do kultury i tradycji lokalnej gminy Bukowsko.
Zakres projektu obejmuje:
• 5 spotkań autorskich przeznaczonych dla wszystkich niezależnie od wieku, statusu materialnego czy zawodowego czy też posiadanej niepełnosprawności,
•  przywrócenie do życia zapomnianych historii, fotografii i opowieści z terenu gminy Bukowsko poprzez organizację wystaw w trakcie spotkańTytuł Projektu: Blogowa Książka 
Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Działanie:  Kultura Dostępna 2022
Całkowita wartość projektu: 23 675,00 zł
Kwota dofinansowania:  20 000,00 zł      
Termin realizacji Projektu: 04.2022 -11.2022 rok
Ogólny opis projektu: 
Zadanie będzie służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z gminy Bukowsko. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez autorskie spotkania z autorami książek oraz blogerami książkowymi. Zadanie niekomercyjne, uwzględniające nieodpłatne uczestnictwo dla różnych grup społecznych.
Cel projektu:  Ułatwienie dostępu do kultury, dotarcie do szerokiego grona odbiorców i sprzyjanie integracji społecznej w gminie Bukowsko. 
Projekt dotyczy: Spotkania z twórcami, prelegentami, autorami książek i blogów czytelniczych, wsparte cateringiem, oraz mini wystawą nawiązującą do kultury i tradycji lokalnej gminy Bukowsko.
Zakres projektu obejmuje:
•    3 spotkania czterogodzinne obejmujące 3 wątki tematyczne, przeznaczone dla wszystkich niezależnie od wieku, statusu materialnego czy zawodowego czy też posiadanej niepełnosprawności,
•    
przywrócenie do życia zapomnianych historii, fotografii i opowieści z terenu gminy Bukowsko poprzez organizację wystaw w trakcie spotkań