Kwiat Paproci w Bukowsku


Tytuł Projektu:   Kwiat Paproci w Bukowsku
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Kultura - Interwencje. Edycja 2023
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowe Centrum Kultury
Działanie:   Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych
Całkowita wartość projektu: 15 500 zł
Kwota dofinansowania:  11 600  zł      
Termin realizacji Projektu: 06.2023 -10.2023 rok
Ogólny opis projektu:  Zadanie polegało na zorganizowaniu plenerowego wydarzenia poświęconego nocy świętojańskiej, na terenie gminy Bukowsko. Zostanie przygotowana potańcówka, występ grupy teatralnej, z motywem paproci, poświęcony obrzędom ludowym związanym z świętowaniem nocy świętojańskiej. Poprzez atrakcyjną formę przekazu oraz różnorodne wykorzystanie narzędzi i form, mieszkańcy zostaną wprowadzeni w obrzędy nocy świętojańskiej, będą mogli być też częścią tych obchodów, poprzez aktywne uczestniczenie w spektaklu, przygotowanym przez grupę teatralną, wciągając widownię, w odgrywanie niektórych części obrzędowych.
Cel projektu:  Celem zadania jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, na terenie gminy Bukowsko, a także upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego, poprzez realizację projektu upowszechniającego dorobek kultury i zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym, ze szczególnym odniesieniem do obrzędów sobótkowych
przypadających na najkrótszą noc w roku i wywodzących się z dawnych przedchrześcijańskich tradycji.


Zakres projektu obejmuje:

  • przeprowadzenie imprezy plenerowej wraz z pokazem ognia i tłem historyczno-kulturowym;
  • organizacja stoisk degustacyjnych z potrawami, daniami inspirowanymi nocą świętojańską w odniesieniu do regionu;
  • rganizacja wydarzenia kulturalnego, w formie przedstawienia obrzędowego wraz z muzyką na żywo i potańcówką, inspirowaną nocą świętojańską;
  • przeprowadzenie warsztatu wyplatania wianków;