Publikacje


Publikacja wydana przez Towarzystwo we współpracy z gminą Bukowsko w ramach projektu „Kapliczki gminy Bukowsko w nowym wydaniu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, w ramach rządowego programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

"Kapliczki i krzyże w gminie Bukowsko"

 


W ramach realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej projektu „Szlakiem historycznych osad” -przywracamy pamięć historyczną kultury i tradycji, odnowiona została ścieżka historyczno - przyrodnicza oraz wydano mapę trasy wraz grą terenową

Mapa jest dostępna w Ośrodku Rekolekcyjnym Caritas w Zboiskach oraz w Urzędzie Gminy Bukowsko. Można ją również pobrać i wydrukować : GRA TRERENOWA 

 

 


W ramach projektu „Festiwal Kultury w Gminie Bukowsko” dofinansowanego z Programu Kultura - Interwencje 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, Towarzysto Przyjaciół Ziemi Bukowskiej wydało publikację prezentującą dziedzictwo kulinarne Gminy Bukowsko.

"Dziedzictwo kulinarne Gminy Bukowsko"

 

 


"Wydanie publikacji promującej produkty i usługi turystyczne LGD Dorzecze Wisłoka"

Publikacje oprcowane i wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w ramach projektu "Wydanie publikacji promującej produkty i usługi turystyczne LGD Dorzecze Wisłoka". Publikacje współfinanowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER programu Rorwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Album: W PODRÓŻY PO LGD " DORZECZE WISŁOKA" GMINA BUKOWSKO

 


Przewodnik: NIEZAPOMIANA PRZYGODA  W LGD "DORZECZE WISŁOKA" GMINA BUKOWSKO