Wolontariat


Opracowanie i utworzenie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej przy współpracy  z Centrum Usług Społecznych, Urzędu Gminy, innymi NGO oraz szkół z terenu gminy Bukowsko, jest częścią projektu „RAMPA dialogu obywatelskiego”  współfinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2022 – Priorytety 2-4. Wszystkie zaplanowane działania wolontariackie młodzieży będą służyć społeczności lokalnej gminy Bukowsko.

Opracowana baza wolontariuszy oraz potrzeb naszej lokalnej społeczności, pozwoli na podejmowanie działań i aktywności społecznych zaproponowanych i koordynowanych przez młodzież pod opieką koordynatora projektu.

Zadanie ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli, w tym przede wszystkim młodzieży oraz organizacji pozarządowych gminy Bukowsko, w życie publiczne, poprzez poprawę samoorganizacji społecznej, co przyczyni się do wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienia instytucjonalnego sektora obywatelskiego na terenie gminy Bukowsko.

Kontakt: Organizator społeczności lokalnej - Katarzyna Masłowiec ( pokój nr 10 CUS Bukowsko ) telefon: 13 4674015 wew. 31