Kwartalnik Gazeta Gminy Bukowsko


Stopka Redakcyjna:

Wydawca:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku

Adres redakcji: 38-505 Bukowsko 290

tel. 13 4674015 w. 37

mail: kwartalnik@bukowsko.pl

www.tpzb.bukowsko.pl

Zespół redakcyjny Kwartalnika:
Diana Błażejowska, Joanna Olchawa, Maria Ambicka, Henryk Pałuk, Renata Preisner-Rakoczy, Katarzyna Wojtuszewska –Cap, Halina Martowicz, Marta Terrier, Zdzisław Bednarczyk, Nina Dąbrówka

Współpraca:

 Marian Czapla, Beata Woroniec, Joanna Niemiec-Hnat,

Druk i skład:

Artur Kucharski

Wydawcą Kwartalnika Gazety Gminy Bukowsko od nr 74  jest Towarzystwo Ziemi Bukowskiej w Bukowsku :