Kapliczki gminy Bukowsko w nowym wydaniu


Tytuł Projektu:  Kapliczki gminy Bukowsko w nowym wydaniu
Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Kultura ludowa i tradycyjna 2023 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Departament Narodowych Instytucji Kultury
Działanie:   Animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji
Całkowita wartość projektu: 25 000 zł
Kwota dofinansowania:  20 000 zł      
Termin realizacji projektu: 05.2023 -12.2023 rok
Ogólny opis projektu: Celem zadania jest integracja członków społeczności lokalnej, w odniesieniu do działań na rzecz ochrony materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez publikację przewodnika/albumu o kapliczkach i krzyżach gminy Bukowsko, dokumentującę dziedzictwa  w nowoczesnej formie. Przewodnik zostanie opracowany przez nauczycieli oraz pasjonatów kultury i tradycji gminy Bukowsko wraz z młodzieżą szkolną Przewodnik wraz z mapą będzie nie tylko bardzo cennym kompendium wiedzy o naszym dziedzictwie materialnym, ale także doskonałym przewodnikiem. Kody QR ze współrzędnymi każdej kapliczki i krzyża, zamieszczone w publikacji, pozwolą odnaleźć je w nawet w najbardziej niedostępnym terenie. 
Cel projektu:  Wzmacnianie lokalnej tożsamości opartej na dziedzictwie materialnym i niematerialnym gminy Bukowsko. Integracja społeczności w trakcie projektu,w tym integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej poprzez udział wydarzeniu kulturalnym, upowszechniającym lokalną tradycję i kulturę oraz podczas wspólnych prac porządkowymi wokół kapliczek.

Zakres projektu obejmuje:

  • warsztaty kulturowo-tradycyjne związane z kapliczkami oraz krzyżami dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez nauczycieli;
  • wycieczka kulturowo-tradycyjna związane z kapliczkami oraz krzyżami;
  • konkurs kulturowo-tradycyjny związany z kapliczkami oraz krzyżami z nagrodami dla dzieci i młodzieży;
  • przewodnik w formie drukowanej oraz pdf do pobrania