Rampa dialogu obywatelskiego II


Tytuł Projektu:  "RAMPA dialogu obywatelskiego II"
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Na Lata 2021-2030 NoweFIO – Edycja 2022 – Priorytety 2-4
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Oś Priorytetowa:  Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Działania: Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym
Poddziałania: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Całkowita wartość projektu: 50 000 zł 
Kwota dofinansowania:  50 000 zł
Termin realizacji Projektu: 05.2023 -12.2023 rok

Partner: Gmina Bukowsko
Ogólny opis projektu:  Zadanie pn."RAMPA dialogu obywatelskiego" ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych gminy Bukowsko, w życie publiczne, poprzez poprawę samoorganizacji społecznej. Poprzez zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, promowanie działań ekologicznych oraz promowanie wolontariatu zostanie stworzone kompleksowe działanie, które stworzy możliwości rozwoju dla młodzieży, których do tej pory nie mieli na terenie gminy Bukowsko
Cel projektu:  Aktywizacja młodzieży ma służyć zarówno integracji jak i poznaniu przez młodzież siebie, swoich możliwości, odkrywaniu potencjału. zostaną wykorzystane do dalszych działań oraz zostaną ukierunkowane, inwestując w przyszłe pokolenia, a tym samym umożliwiając młodzieży rozwój osobisty
Zakres projektu obejmuje:

  • warsztaty Krav Maga wraz ze wsparciem prawnym, psychologicznym,
  • smart Gra -konkurs oraz mini gala, w ramach konkursu dla uczniów z terenu gminy Bukowsko, zostaną opracowane propozycje tras, ścieżek turystycznych pieszychoraz rowerowych, po własnej okolicy, dzięki którym młodzież będzie mogła zachęcić oraz zainspirować mieszkańców własnej  gminy do poznawania swojej miejscowości, w nowy atrakcyjny sposób
  • warsztaty przyrodnicze, w tym odtworzenie starodawnego sadu (tradycyjne jabłonie, grusze, śliwy), w czasie warsztatów zostanie przygotowany sad, w miejscu udostępnionym przez UG
  •  warsztaty survivalowe
  • warsztaty aerografii

 Tytuł Projektu:  "RAMPA dialogu obywatelskiego"
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Na Lata 2021-2030 NoweFIO – Edycja 2022 – Priorytety 2-4
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Oś Priorytetowa:  Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Działania: Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym
Poddziałania: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Całkowita wartość projektu: 69 987.70 zł
Kwota dofinansowania:  69 987.70 zł
Termin realizacji Projektu: 07.2022 -12.2022 rok
Ogólny opis projektu: Zadanie pn."RAMPA dialogu obywatelskiego" ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych gminy Bukowsko, w życie publiczne, poprzez poprawę samoorganizacji społecznej. Poprzez zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, promowanie działań ekologicznych oraz promowanie wolontariatu zostanie stworzone kompleksowe działanie, które stworzy możliwości rozwoju dla młodzieży, których do tej pory nie mieli na terenie gminy Bukowsko
Cel projektu:  Aktywizacja młodzieży ma służyć zarówno integracji jak i poznaniu przez młodzież siebie, swoich możliwości, odkrywaniu potencjału. zostaną wykorzystane do dalszych działań oraz zostaną ukierunkowane, inwestując w przyszłe pokolenia, a tym samym umożliwiając młodzieży rozwój osobisty
Zakres projektu obejmuje:
•    powołanie Młodzieżowej Grupy Inicjatywnej
•    utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego w ramach mini skateparku
•    utworzenie oraz wyposażenie klubu- kawiarenki, miejsca spotkań dla młodzieży 
•    realizację warsztatów wakacyjnych rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży