Aktywny Senior w gminie Bukowsko


Tytuł Projektu: Aktywny Senior w gminie Bukowsko
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Działanie:  Priorytet I. Aktywność społeczna
Całkowita wartość projektu: 27 500,00 zł
Kwota dofinansowania:  22 000,00 zł     
Wkład własny: 5 500,00 zł
Termin realizacji Projektu: 07.2023r. -12.2023r.
Ogólny opis projektu:
Zadania skierowane dla osób starszych, poprzez aktywność społeczną, która będzie obejmowała: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie, zaś partycypacja społeczna seniorów, przyczyni się do wzmocnienia samoorganizacji osób starszych.
Cel projektu:  Zwiększenie uczestnictwa osób starszych z gminy Bukowsko, we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wsparcie codziennej aktywności.
Projekt dotyczy: Wyjazdy studyjno- integracyjne, spotkania międzypokoleniowe, wolontariat osób starszych, kurs samoobrony, zwiększenie aktywności i zaangażowania w życie społeczne.
Zakres projektu obejmuje:

  •   2 wyjazdy studyjno- integracyjne
  •  kurs samoobrony
  • „SENIORADA”