TropimMY cienie przeszłości


Tytuł Projektu:  TropimMY cienie przeszłości
Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Kultura ludowa i tradycyjna 2023 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Departament Narodowych Instytucji Kultury
Działanie:   Animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji
Całkowita wartość projektu: 26 250 zł
Kwota dofinansowania:  21 000 zł      
Termin realizacji projektu: 05.2023 -12.2023 rok
Ogólny opis projektu: Zadanie ma charakter kompleksowy mający na celu integruję mieszkańców gminy Bukowsko, zarówno uczestników warsztatów aktorsko-teatralnych,  jak i odbiorców efektu końcowego jakim będzie spektakl obrzędowy. Podczas zadania wypracowane zostaną dobre praktyki oraz zostaną nawiązywane interdyscyplinarne i międzyśrodowiskowe kontakty, poprzez zaangażowanie dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Projekt będzie również próbą ocalenia od zapomnienia tradycji wpisanej w dziedzictwo kulturowe naszej gminy, ważnej dla lokalnej społeczności. W ramach projektu zostaną zorganizowane trórcze warsztaty teatralne dla osób dorosłych i młodzieży. Zadanie nawiązuje w swoim założeniu do tradycji gminy Bukowsko i jej mieszkańców, którzy kiedyś mieli okazję tworzyć grupę teatralną.
Cel projektu:  Wspieranie zjawiska związanego z kulturą tradycyjną funkcjonującą na poziomie lokalnym oraz regionalnym, a która występuje na obszarze wiejskim gminy Bukowsko. Zadanie związane ze spuścizną kultury tradycyjnej, transformacjami jej elementów oraz współczesnym występowaniem. 
Zakres projektu obejmuje:

  • warsztaty teatralne
  • spektakl obrzędowy- efekt pracy grupy warsztatowej
  • film rejestrujący premierowy pokaz spektaklu