Mamy dofinansowanie projektu "Polski - Ciebie też na to stać"!


2024-04-08

Z ogromną radością informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2024., który realizowany  będzie  wspólnie z Zespołem Szkół w Nowotańcu.
Kwota dofinansowania wynosi 18 000 zł i zostanie przeznaczona na realizację projektu "Polski - Ciebie też na to stać".

Jest to kompleksowy projekt skierowany do uczniów szkoły podstawowej, ale również do całego środowiska lokalnego. Projekt zaprasza wszystkich uczestników, bez względu na wiek czy ograniczenia, do aktywnego udziału w kształtowaniu inspirującej mozaiki edukacyjnej.
Głównym celem projektu jest:
•    Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego,
•    Budowanie kompetencji  czytelniczych i językowych,
•    Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.
Projekt obejmuje szereg działań min. wykłady, seminaria, konkursy, wwarsztaty, wyjazdy do teatru i na warsztaty kaligraficzne, czytanie i rozumienie wybranych tekstów, eventy związane z polskim świętem 3 Maja.
Projekt "Polski - Ciebie też na to stać" stawia na:
•    Aktywizację uczniów w zakresie interpretacji tekstów literackich, kaligrafii i rozwijania miłości do języka polskiego
•    Inkluzję, angażując uczniów z trudnościami językowymi w konkursy i oferując różnorodne formy aktywności artystycznej
•    Wzmacnianie więzi społeczności lokalnej poprzez organizację otwartych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych
Zapraszamy do śledzenia naszych działań i aktywnego udziału w projekcie!