Rusza nabór wniosków w programie "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024". Spotkanie informacyjne w Bukowsku


2024-04-12

Wraz z Fundacją Przestrzeń Lokalna, zapraszamy wszystkie organizacje oraz grupy nieformalne z terenu naszej gminy Bukowsko oraz z całego powiatu do udziału w spotkaniu informacyjnym oraz do składania wniosków do "Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2024"

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia (środa) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Bukowsku (sala numer 9).

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim. Projekt uzyskał dotację w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO).

Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu jest: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W ramach projektu, w roku 2024, przeznaczone zostanie 240 000,00 złotych na działania w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (nie starszych niż 60 miesięcy od dnia rejestracji w KRS) i grup nieformalnych  z terenu województwa podkarpackiego, które przedstawią najlepszą ofertę w wybranej przez siebie ścieżce dotacyjnej:
•    „Oddolne inicjatywy mieszkańców” (Ścieżka I),
•    „Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „Plan rozwoju organizacji” (Ścieżka II),
•    „Inicjatywy Animacyjne” (Ścieżka III),
•    „Misja Specjalna”, której tematem przewodnim w 2024 r. jest „Sztuka Przetrwania” (Ścieżka IV).

Szczegółowe informacje takie jak regulaminy, wzory wniosków, umów i sprawozdań będą publikowane 20 kwietnia 2024 r. na stronie projektu: www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl.

Dodatkowo, w ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostaną objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym oraz doradczym.

Nabór do Konkursu w roku 2024 rozpoczyna się z dniem 20 kwietnia i trwać będzie do 13 maja. Nabór odbędzie się w nowej formule. Od 2024 roku wniosek składa się z dwóch części:
a.    Formularza wniosku (fiszki projektowej) określającej – dane wnioskodawcy, cel działania, obszar, rezultaty, budżet;
b.    Krótkiego filmu - prezentującego wnioskodawcę oraz planowaną inicjatywę. Długość filmu to maksymalnie 3 minuty.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać telefonicznie w:
Fundacji Przestrzeń Lokalna - koordynator projektu Edyta Salnikow (tel. 667 048 313 e-mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl), powiaty - rzeszowski, m. Rzeszów, przemyski, m. Przemyśl, sanocki, jarosławski, lubaczowski, leski i bieszczadzki;

LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” - koordynator projektu Damian Zakrzewski (tel. 790 688 622 e-mail: nisko.fio@gmail.com), powiaty - niżański, leżajski, przeworski, stalowowolski, kolbuszowski, tarnobrzeski, łańcucki;

LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” - koordynator projektu Justyna Jacek (tel. 668 948 983, e-mail: justynajacekk@gmail.com), powiaty - dębicki, jasielski, krośnieński, m. Krosno, brzozowski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, mielecki.