Drzewko Życzliwości da radość 20 rodzinom w gminie Bukowsko


2024-03-29
Mieszkańcy gminy Bukowsko udowodnili po raz kolejny, że nie są obojętni na potrzeby swoich sąsiadów. Dzięki kolejnej świątecakcji charytatywnej „Drzewko życzliwości w gminie Bukowsko” trwającej od 8 do 25 marca 2024 r. zebraliśmy produkty pierwszej potrzeby, które pozwoliły przygotować paczki dla 20 rodzin będących w potrzebie z terenu gminy Bukowsko.
 
Dziękujemy za pomoc i wsparcie akcji :
  • wszystkim mieszkańcom, którzy podzielili się z potrzebującymi;
  • właścicielom i pracownikom sklepów, gdzie zbierano produkty:Delikatesy Centrum w Bukowsku, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Bukowsku i w Nowotańcu, Sklepie Spożywczym Państwa Czapla w Nagórzanach, Sklepie Spożywczym w Nadolanach.
  • Dyrekcji szkół, rodzicoim i dzieciom z Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie, Zespół Szkół w Nowotańcu;
  • młodzieży - wolontariuszom z  Młodzieżowego Centrum Wolontariatu
  • pracownikom Urzędu Gminy w Bukowsku
Akcja przeprowadzona została przy współpracy Centrum Usług Społecznych w Bukowsku oraz Gmina Bukowsko.
 
Razem możemy uczynić świat lepszym !!!