Inicjatywy kulturalne w gminie Bukowsko


2024-03-15

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego poinformował, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 12 marca 2024 r.

podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2024 r., w którym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku dostało dofinansowanie na realizację projektu: „Inicjatywy kulturalne w gminie Bukowsko.”, w kwocie 28 000,00 zł.

Celem zadania jest stworzenie warunków do utrwalenia i upowszechnienia regionalnej kultury ludowej charakterystycznej dla Pogórza Bukowskiego oraz zapewnienie warunków do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym społeczności lokalnej gminy Bukowsko.

W ramach projektu prowadzone będą aktywne warsztaty rękodzielnicze oraz inne wydarzenia kulturalne, na które już dzisiaj zapraszamy, więcej szczegółów wkrótce.