Podziękowania dla partnerów i sponsorów Biegu Tropem Wilczym


2024-03-05
Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom i partnerom tegorocznego wydarzenia sportowego łączącego ponownie pokolenia i kształtującego naszą pamięć historyczną.
Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
To dzięki Wam kolejny już bieg w Bukowsku był niezapomnianym wydarzeniem !
Dziękujemy za wsparcie Sponsorom :
Panu Zygmuntowi Podgórskiemu właścicielowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "Opal" -
producentowi palet
Państwu Wierzbickim i firmie ZDZICH MAR - Handel Żywcem
Panu Stanisławowi Lenio i firmie "STALNEY" - Przedsiębiorstwo Samochodowe
Panu Kamilowi Gajdzie i firmie DREWKAM - Usługi Tartaczne
Pani Klaudii Winiarz z firmy M-Ubezpieczenia Bukowsko - agentowi ubezpieczającemu biegaczy
Państwu Katarzynie i Sylwestrowi Milasz z firmy Centrum Opału Bieszczady
Panu Tomaszowi Trebenda z firmy Sklep ProPatria
Pani Sabinie Wolańskiej z firmy Wolmet
Panu Dariuszowi Wanielista z Delikatesy Centrum w Bukowsku
Pani Ewie Zgłobickiej z Krakowskiego Banku Spółdzielczego o. Krosno i o. Bukowsko.
Panu Mieczysławowi Kawie i Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Bukowsku
Panu Andrzejowi Zawiślanowi z firmy Drogmax
oraz naszym Partnerom :
35 Batalionowi Lekkiej Piechoty z Sanoku
Nadleśnictwo Lesko, Lasy Państwowe
Podkarpackie Stowarzyszenie Poszukiwaczy "Ocalić od Zapomnienia"
Szczególne podziękowania kierujemy do Powiat Sanocki i Gmina Bukowsko za współudział w organizacji tego wydarzenia.
O naszym Biegu Tropem Wilczym w Bukowsku piszą również lokalne media, za co serdecznie dziękujemy.