"Kapliczki i krzyże w gminie Bukowsko" integrują pokolenia


2023-11-29

Już jest !!! Wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku w ramach projektu „Kapliczki gminy Bukowsko w nowym wydaniu”  piękna publikacja "Kapliczki i krzyże w gminie Bukowsko" promuje i przybliża nasze dziedzictwo.

Prezentacja wydanej publikacji miała miejsce w Ośrodku Rekolekcyjnym Caritas w Zboiskach  w piątek 17 listopada 2023 r. w trakcie Blogowej Książki 2023.

To cenne dla naszej gminy wydawnictwo, jest owocem pracy lokalnych pasjonatów historii. Zebrane przez lata historie krzyży i kapliczek przez Zdzisława Bednarczyka, literacko i graficznie opracował zespół redakcyjny w składzie: Barbara Mrozowska,  Zenon Rakoczy, Alicja Maczużak- Golonka, Robert Mrozowski i Kinga Uliasz.  
Przewodnik wraz z mapą jest, nie tylko bardzo cennym kompendium wiedzy o naszym dziedzictwie materialnym, ale także doskonałym przewodnikiem. Kody QR ze współrzędnymi każdej kapliczki i krzyża, zamieszczone w publikacji, pozwolą odnaleźć je w nawet w najbardziej niedostępnym terenie. 
Celem projektu było przywrócenie pamięci o niezwykle ważnych elementach dziedzictwa materialnego naszej gminy oraz zainteresowanie historią lokalną dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki współpracy z gminnymi szkołami dzieci wzięły udział w przygotowaniu relacji z pieszych lub rowerowych z wypraw szlakiem wybranych kapliczek i krzyży oraz w akcji porządkowej przy jednej z kapliczek, która nie poozostaje pod stałą opieką. Rozwijanie zainteresowań kulturą i tradycją regionu i wykorzystanie nowych środków wyrazu podczas aktywności ruchowej, jest cennym edukacyjnie doświadczeniem, które zaprocentuje w przyszłości.
Nagrodą za aktywny udział w działaniach na rzecz dziedzictwa naszego regionu, była wycieczka do Przemyśla w dniu 26 września br. Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami koordynującymi ich aktywność zwiedziła Podziemną Trasę Turystyczną, prowadzącą przez kilkanaście piwnic pod budynkiem przemyskiego ratusza, poprzez zabytkowy kolektor sanitarny i łącznik podziemny wprost do piwnic budynku Rynek 9, to jest do siedziby Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Scenografia trasy oraz opisy, przygotowane w bardzo atrakcyjnej i interaktywnej formie, pozwoliły młodzieży poznać złoty czas historii Przemyśla. Udało się również odwiedzić Muzeum Fajek oraz zjeść pyszne lody. 
Projekt Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku zrealizowany we współpracy z gminą Bukowsko oraz szkołami dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.