Zapraszamy na prezentację przewodnika po kapliczkach i krzyżach gminy Bukowsko


2023-11-15

W  najbliższy piątek 17 listopada 2023 w Ośrodku Rekolekcyjnym Caritas w Zboiskach w trakcie spotkania z cyklu Blogowa Książka 2023 zaprezentowany zostanie przewodnik "Kapliczki i krzyże w gminie Bukowsko" prezentujący niezwykle ważny element materialnego dziedzictwa kulturowego naszej gminy, na stałe, wpisany w rodzimy krajobraz. Charakteryzują się one niepowtarzalną architekturą, różnorodnymi stylami, formą i usytuowaniem.

Zebrane przez lata ich historie przez Zdzisława Bednarczyka, zostały literacko i graficznie opracowane przez zespół redakcyjny pod kierownictwem Barbary Mrozowskiej i Zenona Rakoczego. Przewodnik wraz z mapą jest bardzo cennym kompendium wiedzy na temat kapliczek i krzyży,  licznie rozsianych po całej gminie Bukowsko, często w niedostępnych miejscach. Dzięki zamieszonej w nim mapie i kodom QR ze współrzędnymi każdej kapliczki i krzyża, bez przeszkód będzie można z przewodnikiem je odnaleźć. Do czego gorąco zachęcamy. 

Dzięki tym pomnikom architektury chrześcijańskiej nasz region można odróżnić od sąsiadujących z nami krain historycznych i geograficznych. Odzwierciedlają one bowiem dzieje katolickiej, grekokatolickiej i prawosławnej ludności zamieszkującej nasze tereny i głęboko ukształtowaną w nich wiarę w opatrzność Bożą.

Zapaszmy serdecznie na spotkanie z autorami przewodnika. 

Publikacja wydana została przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku we współpracy z gminą Bukowsko w ramach projektu „Kapliczki gminy Bukowsko w nowym wydaniu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.