Spotkajmy się przy urnach wyborczych 15 października 2023 r.


2023-10-12

Weź udział w wyborach i ogólnopolskim referendum. Twój głos ma znaczenie!!!

Spotkajmy się przy urnach wyborczych 15 października 2023 r.   


W  każdym powiecie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1️⃣milion zł dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej!
Gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie 

  • 250 tys. zł wsparcia mogą otrzymać na działalność kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych lub orkiestr dętych
  • 250 tys. zł gmina może otrzymać na działalność klubów sportowych
  • 1 milion zł gmina może otrzymać z budżetu obywatelskiego na dowolny cel

Jak głosować?
Przyjdź do swojego lokalu wyborczego, złóż podpis na spisie wyborców a otrzymasz 3 karty:

  • kartę do głosowania w wyborach do Sejmu RP
  • kartę do głosowania w wyborach do Senatu RP
  • kartę referendalną

Na karcie do Sejmu głosować możesz tylko na jednego kandydata, postaw znak ”X” na karcie w kratce obok nazwiska kandydata z listy, na którą chcesz oddać głos.
Na karcie do Senatu głosować możesz tylko na jednego kandydata, postaw znak ”X” na karcie do głosowania obok nazwiska kandydata, na którego chcesz oddać swój głos
Na karcie referendalnej będziesz mieć 4 pytania, przy każdym z pytań zaznacz krzyżykiem jedną z dwóch odpowiedzi:
TAK albo NIE
Nie trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania referendalne. 
Można odpowiedzieć na część z nich, np. na jedno, dwa, trzy lub wszystkie cztery pytania. Odpowiedzi będą ważne. 

Pamiętaj, że znak ”X” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki