"Przystanek - Czas na Podkarpacką Młodzież" aktywizuje młodzież gminy Bukowsko


2023-10-31

Na przestrzeni ostatnich miesięcy mogliśmy obserwować bardzo dużą aktywność młodzieży w naszej gminie. A to za sprawą inicjatywy Młodzieżowej Rada Gminy Bukowsko oraz młodzieży spoza rady realizującej projekt  "Rozwojowa Rada Młodzieżowa z Bukowska” przy współpracy i pod patronatem  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej i Gminy Bukowsko. 
Końcem września Młodzieżowa Rada Gminy wraz z opiekunami z Towarzystwa zorganizowała rajd rowerowy na trasie Bukowsko - Tokarnia - Bukowsko, szlakiem dawnych  odkrywek naftowych w naszej gminie.  Trasa rajdu, miejsca postojowe związane z historią gminy oraz wspólny poczęstunek zostały opracowane przez młodzież i dla młodzieży. Celem radu była popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie przyrody, zwiększenie tożsamości lokalnej oraz integracja wokół wspólnego celu. To przedsięwzięcie zwiększy również potencjał młodzieżowego organu w Gminie Bukowsko poprzez  podniesienie kompetencji organizacyjnych młodzieżowych liderów. Mamy nadzieję, że fantastyczna atmosfera i aktywnie spędzony czas, zachęcą młodzież do kolejnych wspólnych tego typu działań. 
Natomiast końcem października w ramach projektu młodzież z naszej gminy i opiekunowie wzięli udział w warsztatach w Podkarpackim Centrum Nauki "Łukasiewicz" w Rzeszowie oraz zwiedzili interaktywną ekspozycję. Miejsce, w  którym można do woli eksperymentować, testować, pytać, doświadczać i rozwijać naukowe zainteresowania, wzbudziło ogromne zainteresowanie wszystkich uczestników. 200 interaktywnych eksponatów oraz 5 w pełni wyposażonych pracowni warsztatowych: Fablab, Pracownia Robotyka, Pracownia Biologia i Ekologia, Pracownia Chemia, Pracownia Fizyka, jest doskonałym miejscem na rozbudzenie ciekawości, talentów i zainteresowań młodzieży oraz na kształtowanie przyszłych preferencji zawodowych. Transformacja sposobu myślenia i działania młodzieży, przy wskazaniu kariery zawodowej związanej z inteligentnymi specjalizacjami Województwa Podkarpackiego, może stać się atrakcyjną drogą samorealizacji i satysfakcji zawodowej.
Ponieważ zrealizowane działania były odpowiedzią na aktualne potrzeby młodzieży na terenie gminy Bukowsko, wierzymy że aktywny w nich udział pozwoli młodzieży na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej, w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania i aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).
Realizacja pomysłów młodzieży w ramach projektu pn. "Rozwojowa Rada Młodzieżowa z Bukowska", była możliwa dzięki uzyskanemu  dofinansowaniu w kwocie 10 000 zł w konkursie "Przystanek - Czas na Podkarpacką Młodzież"  Fundacja Misji Obywatelskiej będącej operatorem Funduszu Młodzieżowego na Podkarpaciu na lata 2022-2033.