"Bądź jesienią bezpieczny na drodze" konkurs dla dzieci i młodzieży


2023-10-03

Gmina Bukowsko wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie " Bądź jesienią bezpieczny na drodze"  realizowanego w ramach projektu pt. „Świadomy więc bezpieczny” finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, noszenia odblasków lub kamizelek odblaskowych, upowszechnianie i rozwój wiedzy na temat zachowań w ruchu drogowym jako pieszy/rowerzysta z zastosowaniem obowiązkowych elementów bezpieczeństwa.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w Szkołach Podstawowych w Gminie Bukowsko, którzy od nowego roku szkolnego 2023/2024 będą uczęszczać do poniższych klas:

  • Przedszkole: 3-5 latki
  • Szkoła Podstawowa: 0-III
  • Szkoła Podstawowa: IV-VI
  • Szkoła Podstawowa: VII-VIII

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy w formacie A3, wraz z podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika załącznikami nr 1, 2 do Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2023 r. na adres Gminy Bukowsko: 38-505 Bukowsko 290 lub dostarczenie osobiście do  sekretariatu  pok. nr 105. 

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM.