Wyjazd studyjny do Cieszyna w ramach projektu "Sprawne Bukowsko"


2023-10-30

W ramach wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli stowarzyszenia oraz ngo w okresie wakacyjnym, została zrealizowana inicjatywa pod nazwą: "Sprawne Bukowsko", realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””.
Dziękujemy za możliwość zrealizowania powyższego działania.