Kurs Samoobrony dla Seniorów


2023-11-06

W ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021- 2025, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku otrzymało dotację na realizację zadania pt. „Aktywny Senior w gminie Bukowsko" finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki ww. wsparciu zorganizowano Kurs Samoobrony dla Seniorów z terenu #Gmina Bukowsko. Zajęcia odbyły się w formie ćwiczeń, dzięki którym można było zapoznać się z technikami obrony w przypadku zagrożenia, ale także teoretycznych poprzez wykład na temat sposobów wyłudzania pieniędzy od osób starszych.