Promocja albumu "Kapliczki i krzyże w gminie Bukowsko"


2023-11-20

17 listopada 2023 r. miała miejsce premiera przewodnika "Kapliczki i krzyże w gminie Bukowsko", prezentujący niezwykle ważny element materialnego dziedzictwa kulturowego naszej gminy, na stałe, wpisany w rodzimy krajobraz. Charakteryzują się one niepowtarzalną architekturą, różnorodnymi stylami, formą i usytuowaniem.
Podziękowania z rąk pana Wójta Marek Bańkowski odebrali autorzy przewodnika: Barbara Mrozowska, Zdzisław Bednarczyk, Zenon Rakoczy i Robert Mrozowski, których połączyła wspólna pasja do historii lokalnej naszej gminy. Zebrane przez lata ich historie przez Zdzisława Bednarczyka, zostały literacko i graficznie opracowane przez zespół redakcyjny pod kierownictwem Barbary Mrozowskiej i Zenona Rakoczego. Przewodnik wraz z mapą jest bardzo cennym kompendium wiedzy na temat kapliczek i krzyży,  licznie rozsianych po całej gminie Bukowsko, często w niedostępnych miejscach. Dzięki zamieszonej w nim mapie i kodom QR ze współrzędnymi każdej kapliczki i krzyża, bez przeszkód będzie można z przewodnikiem je odnaleźć. Do czego gorąco zachęcamy.
Dzięki tym pomnikom architektury chrześcijańskiej nasz region można odróżnić od sąsiadujących z nami krain historycznych i geograficznych. Odzwierciedlają one bowiem dzieje katolickiej, grekokatolickiej i prawosławnej ludności zamieszkującej nasze tereny i głęboko ukształtowaną w nich wiarę w opatrzność Bożą.


Publikacja wydana została we współpracy z gminą Bukowsko w ramach projektu „Kapliczki gminy Bukowsko w nowym wydaniu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promcji Kultury w ramach programu rządowego „Kultura ludowa i tradycyjna”.