Spotkanie podsumowujące zrealizowane zadania " Rodzinne kluby w Bukowsku"


2023-10-05

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bukowsko w celu podsumowania działań na rzecz rodzin, które odbyły się w sezonie letnim. Bardzo intensywny czas za nami, wiele pikników, nowych doświadczeń i lekcji. Realizacja zadania publicznego " Rodzinne kluby w Bukowsku" w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina” na rok 2023 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przebiega pomyślnie i stwarza wiele możliwości rozwoju dla wszystkich członków rodziny, w każdym wieku. Wspólne działania organizacji pozarządowych, jednostek publicznych, jak i mieszkańców gminy, są doskonałym przykładem na to, że "móc" to znaczy "chcieć". pomimo, iż działania w ramach ww. projektu będą kontynuowane do końca 2023r., już dziś DZIĘKUJEMY ZA POMOC I ZAANGAŻOWANIE.